Main column

 • Special Contribution
 • Comprehensive Management of River Basin
 • River-Lake Protection and Regulation
 • Water Resources
 • Water Environment and Water Ecology
 • Soil and Water Conservation and Ecological Restoration
 • Water-related Disasters
 • Agricultural Water Conservancy
 • Hydraulics
 • Rock-Soil Engineering
 • Engineering Safety and Disaster Prevention
 • Hydraulic Structure and Material
 • Informatization of Water Conservancy
Total visitors:
Visitors of today:
Now online:

National Chinese Core Journal (Peking University)

China Science and Technology Core Journal (ISTIC)

China Science Citation Database (CSCD) Core Journal

RCCSE Chinese Core Academic Journal

WJCI World Journal Impact Report, CSTA

The “Journal of Changjiang River Scientific Research Institute” or “Journal of Yangtze River Scientific Research Institute” was founded in October 1984. It is an applied scientific academic journal (monthly) approved by the Ministry of Science and Technology of China,

 • Current contents
 • Archive
 • Browse
 • Forthcoming
 • Most Download
2023, Vol.40 No.9 Published date:01 September 2023 Previous Issue
Special Contribution
QU Geng, HAO Jie-yu

2023, 40 (9): 1-7. DOI: 10.11988/ckyyb.20230546

Water Resources
XIAO Yi, CI Xiao-hu, YANG Bing, ZHANG Li-ping, XIA Jun

2023, 40 (9): 8-16. DOI: 10.11988/ckyyb.20230206

SUN Dong-ying, YU Meng-ling, MA Jian-feng, WANG Hui-min

2023, 40 (9): 17-23. DOI: 10.11988/ckyyb.20220642

Water Environment and Water Ecology
ZHANG Yu-ting, LIN Li, JIA Di, DONG Lei, PAN Xiong, LIU Min, ZHAO Liang-yuan

2023, 40 (9): 24-31. DOI: 10.11988/ckyyb.20220306

MA Zhuo-luo, HU He-ping, WANG Sai

2023, 40 (9): 32-38. DOI: 10.11988/ckyyb.20220331

CAO Yan-min, QIAN Dong-yue, WANG Chong-yu

2023, 40 (9): 39-46. DOI: 10.11988/ckyyb.20221308

SHEN Meng-shu, ZHENG Hang, LIU Yue-yi, CHEN Jin, YIN Zheng-jie

2023, 40 (9): 47-54. DOI: 10.11988/ckyyb.20220264

Soil and Water Conservation and Ecological Restoration
ZHANG Wen-jie, HUANG Jin-quan, XU Wen-sheng, WEN Xia-wei, ZHANG Zhi-hua, NIE Wen-ting, GAO Yang

2023, 40 (9): 55-60. DOI: 10.11988/ckyyb.20220283

LI Xi, LIU Qiang, JIANG Shi-xiong, SUN Bao-yang, QIAN Feng, CHEN Yao

2023, 40 (9): 61-67. DOI: 10.11988/ckyyb.20220399

JIA Bao-jie, ZENG Wen-hao, ZHANG Ya-quan, MENG Han-long, HUANG Zhuo, CHEN Jin

2023, 40 (9): 68-72. DOI: 10.11988/ckyyb.20220582

WANG Suo-ping, MA Yi-yang, ZHU Di, YAO Hua-ming, WANG Xian-xun

2023, 40 (9): 73-77. DOI: 10.11988/ckyyb.20220545

HU Can-can, ZHOU Lan-ting, DENG Si-yuan

2023, 40 (9): 78-84. DOI: 10.11988/ckyyb.20221162

Hydraulics
WU Sen-lin, WANG Qiu-liang, GAN Du-fen, LI En, WANG Yi-fan, LIU Yun

2023, 40 (9): 85-92. DOI: 10.11988/ckyyb.20220526

XU Li-zhe, YUAN Hao, HE Xiao-long

2023, 40 (9): 93-97. DOI: 10.11988/ckyyb.20220488

Rock-Soil Engineering
YAN Bo, TAI Jun, HU Ke, XU Wei, HAN Shuai

2023, 40 (9): 98-105. DOI: 10.11988/ckyyb.20220477

LIU Xiang-feng, ZHANG Qiang, HAO Guo-liang, WANG Yi-teng, SUN Ying-cong, WANG Lai-gui

2023, 40 (9): 106-111. DOI: 10.11988/ckyyb.20220407

FU Jing, AI Kai, SHI Hua-tang, GAO Yang-yang, TAN Hai, WU Yong-jin

2023, 40 (9): 112-117. DOI: 10.11988/ckyyb.20220564

CAO Wei-ping, LI Qing-yuan, TAO Peng, ZHAO Min

2023, 40 (9): 118-125. DOI: 10.11988/ckyyb.20220430

ZHOU Hang, ZHENG Da, ZHANG Wen

2023, 40 (9): 126-132. DOI: 10.11988/ckyyb.20220450

SUN Xiang-jun, PAN Jia-jun, DING Li-hong, ZHOU Yue-feng, LU Yi-wei, ZUO Yong-zhen

2023, 40 (9): 133-138. DOI: 10.11988/ckyyb.20220355

WANG Chun-jing, BU Yi-ming, WANG Jin-xing, LIANG Bin

2023, 40 (9): 139-146. DOI: 10.11988/ckyyb.20220334

CHEN Shuang, FANG Bin-xin, LIU Si-hong, LU Yang, LI Bo-wen, ZHAO Tong-le, GU Yi-ming

2023, 40 (9): 147-154. DOI: 10.11988/ckyyb.20220397

Engineering Safety and Disaster Prevention
CHENG Feng-wen, GAN Jin, LI Xing, WU Wei-guo

2023, 40 (9): 155-161. DOI: 10.11988/ckyyb.20220421

Hydraulic Structure and Material
MAO Da-wei, ZHANG Ao, WANG Feng, ZHOU Yi-hong, TAN Tian-long

2023, 40 (9): 162-169. DOI: 10.11988/ckyyb.20220456

KONG Zheng-yu, LU Jing-zhou, WANG Jian-wei, WANG Wei-liang, HAN Wen-yu, XIAO Ying

2023, 40 (9): 170-175. DOI: 10.11988/ckyyb.20220356

HUANGFU Jing-qi, HE Qiang

2023, 40 (9): 176-180. DOI: 10.11988/ckyyb.20220322

Water Conservancy Informatization
ZOU Zhi-ke, YU Lei, ZHANG Yu, WANG Wen-juan, ZHAO Yong-li, SUN Jian-dong, CHENG Qing-lei

2023, 40 (9): 181-187. DOI: 10.11988/ckyyb.20220515

XIA Xiong-bin, QIAO Li-jia, XU Wan-zhong

2023, 40 (9): 188-194. DOI: 10.11988/ckyyb.20220394

WeChat

Announcement

News