Experimental Study on Triaxial Shear Properties of Straw Fiber Reinforced Loess
ZHANG Wan, DING Jiu-long, LI Bo, CHEN Ze-yi, XUE Yi-feng, ZHAO Wei
Journal of Yangtze River Scientific Research Institute . 2024, (1): 136 -142 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20230084