Experimental Study on Pore Size Characteristics of Woven Geotextiles under Different Illuminance
TANG Xiao-wu, LI Ke-yi, ZHAO Wen-fang, CHEN Shi-hua, LIN Wei-kang, LIANG Jia-xin
Journal of Yangtze River Scientific Research Institute . 2023, (5): 94 -99 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20211327