Revealing the Impact of Coal Gangue on Fracture Damage Characteristics of Concrete Based on Weibull Distribution
LI Yong-jing, CHENG Yao-hui, WEN Cheng-zhang, HU Shuo, SHANG Yun-zhi, SONG Yang
Journal of Yangtze River Scientific Research Institute . 2024, (3): 134 -141 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20221336