Numerical Study on Shear Behavior of Geocell-Reinforced Layer Based on Direct Shear Test
FAN Yong-feng, ZHAO Yang, SHI Xian-li, LU Zheng, YAO Hai-lin
Journal of Yangtze River Scientific Research Institute . 2024, (2): 98 -104 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20221094