Mechanics Behavior and Surrounding Rock Failure Law of Small-spacing Tunnel with Unsymmetrical Loading under Construction
LIU Hou-xiang, PANG Chang-xiu, ZHA Huan-yi, ZHU Xing-bin, LI Tao
Journal of Yangtze River Scientific Research Institute . 2021, (9): 113 -120 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20200538