Influence of Clay Content on Strength and Permeability of Granitic Residual Soil
HU Qi-zhi, HONG Chang-wei, LIU Heng, XU Zhao-dong
JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI . 2020, (9): 64 -69 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20190700