Hydrochemical Characteristics and Water Quality Evaluation of Groundwater in Zibo Dawu Water Source, Shandong Province
FENG Jian-guo, JI De-shuai, GAO Zong-jun, YANG Li-zhi, ZHU Heng-hua, LIU Zhi-zheng
JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI . 2020, (9): 18 -23 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20190476