Upper Bound Method for Reinforced Soil Slopes under Nonlinear Mohr-Coulomb Yield Condition
ZHANG Wei-peng, LI Dong-dong, ZENG Guang-hui, ZHANG Shi-hu, CUI Meng-xuan
JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI . 2020, (6): 108 -114 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20190099