Numerical Analysis of Landslide’s Long-term Deformation Based on Creep Model of Unsaturated Soil
WANG Li, WANG Lin , WANG Shi-mei, GUO Fei, ZOU Liang-chao
JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI . 2019, (12): 113 -120 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20180532