Dynamic Stress Response Characteristics within Soil and Influence of pH under Cyclic Loading
TANG Lian-sheng, WU Yan-ping, ZHAO Zhan-lun, ZHAO Lu, CHEN Hao-kun
JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI . 2019, (12): 78 -82 .  DOI: 10.11988/ckyyb.20180622