JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTI
 Home | About the Journal | Editorial Board | Subscriptions | Instruction | Advertisement | Contacts Us | Chinese
 
 

Office Online

 
   Author Center
   Peer Review
   Editor Work
   Office Work
   Editor-in-chief
 

Journal Online

 
   Forthcoming Articles
   Current Issue
   Next Issue
   Archive
   Read Articles
   Download Articles
   Email Alert
   
 

Main column

 
HEALTHY CHANGJIANG RIVER
RIVER-LAKE SEDIMENTATION AND REGULATION
WATER RESOURCES AND ENVIRONMENT
WATER-SOIL CONSERVATION AND ECO-CONSTRUCTION
FLOOD PREVENTION AND DISASTER REDUCTION
ENGINEERING SAFETY AND DISASTER PREVENTION
HYDRAULICS
ROCK-SOIL ENGINEERING
HYDRAULIC STRUCTURE AND MATERIAL
INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION
INSTRUMENTATION DEVELOPMENT AND TESTING TECHNIQUES
CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF WATER CONSERVANCY PROJECTS
Quick Search  
  Advanced Search
 

The Seventh Editorial Board of JOURNAL of Yangtze River Scientific Research Institute

Special Advisor: WEN Fu-bo   ZHENG Shou-ren   NIU Xin-qiang   DENG Ming-jiang 

Advisor: YANG Chun   BAO Cheng-gang   WANG De-hou   GUO Xi-ling 
         Chairman: LU Jin-you 

Vice Chairman: WU Zhi-guang  CHEN Jin  LIN Shao-zhong

Editor in chief: CHEN Jin

Associate Editor-in-chief:ZHANG Zheng-quan   CHEN Min-zhong   LAI Yue-qiang   JIANG Xiao-lan

Members of the Editorial Board: (in order of surname strokes of Chinese character)

                                DING Xiu-li  MA Shui-shan  WANG Xiao-mao  WANG Fang-qing  WANG Zhi-hong  
WANG Wei  WANG Xin-cai  WANG Zhi-wang  WANG Ying-chun

                              WANG Shu-yin  YIN Jian-min  LU Jin-you  SHI De-liang  YANG Yuan-ying  
LIU Lian-bing  LIU Hui  LIU Zhao-xiao  LIU Yun-fei 
          

                                XU Ji-jun  WU Ai-qing  CHEN Jin  CHEN Min  CHEN Gui-ya 
CHEN Min-zhong  WANG Zai-qin  SHA Zhi-gui  LI Jiang-ying

                                 LI Qing-yun  LI Duan-you  LI Qiang  LI Jia-zheng  LI Hao  
LI Zhen  ZHANG Ping-cang  
 ZHANG Zheng-quan  ZHANG Guang-fu 

                                WU Zhi-guang  WU Chang-yu  WU Dao-xi  WU Xin-xia  YANG Wen-jun   
YANG Hua-quan  YANG Qi-gui  LIN Shao-zhong  ZHOU Huo-ming

                                 ZHOU Gang-yan  FAN Bei-lin  JIN Feng  ZHONG Yong  JIANG Xiao-lan 
RAO Xi-bao  TANG Wen-jian  XIA Xi-he  XU Ping

                                XU Chun-min  XU Qin-qin  XU De-yi  JIA Bao-liang  MO Xiao-cong  
HUANG Guo-bing  HAUNG Wei  DONG Yao-huang  XIE Xue-lun  
CHENG Hai-yun  CHENG Zhan-lin  TENG Jian-ren  LAI Yue-qiang
TAN De-bao  CAI Yao-jun  PAN Xi-he  DAI Run-quan

                                SHI Gen-hua(America)  CHEN Fei-yong(Japan)

                                HUANG Chi-hua(America)  XU Yong-xin(South Afirica)

       

 
 

Copyright © 2011 JOURNAL OF YANGTZE RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE
Support by Beijing Magtech Co.Ltd   E-mail:support@magtech.com.cn